نرم افزار حسابداری و مالی الماس(نسخه طلایی)

مسیر طی شده : واحد نرم افزار » نرم افزار های ویندوز » حسابداری و مالی (ACC,MIS)

مبلغ قابل پرداخت : 16,500,000 ریال


تاریخ ثبت :

يک شنبه 25 فروردين 1398

تعداد بازدید :

1932اطلاعات تکمیلی :

شامل کلیه امکانات الماس نقرهای بانضمام تعریف حساب ترکیبیو گزارش حسابهای ترکیبی /امکان تعریف نامحدود انواع مشتریو تخصیص انواع قیمت به ایشان/ عملیات انبارگردانی / عملیات انتقال تعدادی کالا بین انبارها / امکان عطف اسناد و گزارش اسناد عطف / گزارش سود و زیان کالا / امکان بستن اسناد / گزارش کاربران / فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط / گزارش جامع(آماری) خرید وفروش / امکان صدور سند اتوماتیک ویزیتور, مامور پخش و مامور وصول در فاکتور و گزارش عملکرد ویزیتور / رسید و حواله تعدادیبه همراه گزارشات جامع رسید و حواله(گزارش مصرف)/ تعریف فرمول تولیدو عملیات تولید و مونتاژ / ارسال پیامک گروهی(از طریق سامانه پیامکی**و مودم GSM) /امکان چند صندوقی(امکان تعریف و اختصاص صندوقی جداگانه بههرکاربر) / امکان تعیین صندوق برای هر ویزیتور