نرم افزار حسابداری و مالی الماس(نسخه نقره ایی)

مسیر طی شده : واحد نرم افزار » نرم افزار های ویندوز » حسابداری و مالی (ACC,MIS)

مبلغ قابل پرداخت : 9,300,000 ریال


تاریخ ثبت :

يک شنبه 25 فروردين 1398

تعداد بازدید :

1902اطلاعات تکمیلی :

شامل کلیه امکانات الماس برنزی بانضمام امکان صدور فاکتور برگشت از فروش با تعیین فاکتور فروش مرتبط / گزارش عملکرد کالا و اشخاص / رسید وجه در فاکتور / سایر اضافات و کسورات فاکتور / ثبت کلمات متداول / درج و کنترل تاریخ تسویه در فاکتور فروش / ثبت کالای امانی و گزارش آن /جستجوی جامع محتوای اسناد / گزارش دفتر انبار و اشخاص/ گزارش عملکردخرید وفروش / گزارش عملکرد کالا و ویزیتور / گزارش کالای قابل سفارش/ امکان بارکدترکیبی(مورداستفادهدرکالاهایوزنی