نرم افزار حسابداری و مالی الماس(نسخه برنزی ویژه اصناف)

مسیر طی شده : واحد نرم افزار » نرم افزار های ویندوز » حسابداری و مالی (ACC,MIS)

تاریخ ثبت :

يک شنبه 25 فروردين 1398

تعداد بازدید :

1937اطلاعات تکمیلی :

شامل کلیه امکانات الماس پایهبانضمام عملیات در چند انبار / تعریف و تعیین سطوح دسترسی کاربران / امکان محاسبه رأس چکهافاکتورها/ چاپحواله در فاکتور / امکان چاپ رسید پرداختها و دریافتهادرفرمجامع مالی/ تعریف دو واحد شمارش برای هر کالا / تعریف تعداد واحد نامحدود برایهرکالا / تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش / درج تخفیف ردیفی در فاکتورها /گزارشعملکرد اشخاص /گزارش مانده حسابها /امکان چاپ برچسب مشخصات و بارکدکالا